ฤกษ์ออกรถ ปี 2560

 

 

เดือนมกราคม ปี 2560

วันจันทร์    วันที่ 9, 16, 23, 30         เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคาร   วันที่ 3, 10, 17, 24         เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธ        วันที่ 4, 11, 18, 25         เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันพฤหัส    วันที่ 5, 12, 19, 26        เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน)
วันเสาร์      วันที่ 7, 14, 21              เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี) 
วันอาทิตย์  วันที่ 29                       เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)

 
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560

วันจันทร์    วันที่ 6, 13, 20, 27    เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)      
วันอังคาร   วันที่ 7, 14, 21, 28    เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)      
วันพุธ       วันที่ 1, 8, 15, 22      เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันอาทิตย์  วันที่ 5, 12, 19, 26    เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)      

 
เดือนมีนาคม ปี 2560

วันจันทร์     วันที่ 6, 13, 20, 27    เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร) 
วันอังคาร    วันที่ 7, 14, 21, 28    เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ) 
วันพฤหัสฯ  วันที่ 9, 16, 23          เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน)  
วันพฤหัสฯ  วันที่ 30                   เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน)
วันเสาร์      วันที่ 4, 11, 18, 25     เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี) 
วันอาทิตย์  วันที่ 5, 12, 19, 26     เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)

 
เดือนเมษายน ปี 2560

วันอังคาร    วันที่ 4, 11, 18, 25   เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ) 
วันพุธ        วันที่ 26                  เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันพฤหัสฯ  วันที่ 20                  เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน) 
วันอาทิตย์  วันที่ 2, 9, 16, 23     เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์) 

 
เดือนพฤษภาคม ปี 2560

วันอังคาร    วันที่ 30                 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธ        วันที่ 3, 17, 24        เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์) 
วันศุกร์       วันที่ 26                 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์) 
วันอาทิตย์   วันที่ 28                 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์) 

 
เดือนมิถุนายน ปี 2560

วันอังคาร    วันที่ 6, 13, 20               เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ) 
วันพฤหัสฯ  วันที่ 29                         เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน)
วันศุกร์       วันที่ 2, 9, 16, 23, 30      เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์) 
วันอาทิตย์   วันที่ 4, 11, 18               เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์) 

 
เดือนกรกฎาคม ปี 2560

 

วันพุธ         วันที่ 26                      เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์) 
วันพฤหัสฯ   วันที่ 6, 13, 20             เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน) 
วันพฤหัสฯ   วันที่ 27                      เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน) 
วันศุกร์       วันที่ 7, 14, 21, 28        เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์) 
วันอาทิตย์   วันที่ 30                       เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)

 
เดือนสิงหาคม ปี 2560

 

วันอังคาร   วันที่ 22, 29              เวลาสตาร์ทกุญแจ 10.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ) 
วันพุธ        วันที่ 2, 9, 16            เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์) 
วันพุธ        วันที่ 23, 30              เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์) 
วันพฤหัสฯ  วันที่ 3, 10, 17          เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน) 
วันพฤหัสฯ  วันที่ 24, 31              เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน) 
วันศุกร์      วันที่ 4, 11, 18           เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์) 
วันศุกร์      วันที่ 25                    เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันอาทิตย์  วันที่ 6, 13, 20          เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)  


เดือนกันยายน ปี 2560

วันอังคาร    วันที่ 5, 12                  เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ) 
วันอังคาร    วันที่ 26                      เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ) 
วันพุธ        วันที่ 6, 13, 27             เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์) 
วันพฤหัสฯ  วันที่ 7, 14                  เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน) 
วันพฤหัสฯ  วันที่ 21, 28                เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน)
วันศุกร์      วันที่ 1, 8, 15               เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์) 

 

เดือนตุลาคม ปี 2560

วันอังคาร    วันที่ 3, 10, 17, 24         เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ) 
วันพุธ         วันที่ 4, 11, 18, 25         เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์) 
วันพฤหัสฯ   วันที่ 5, 12, 19              เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน) 
วันศุกร์       วันที่ 20                        เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์) 
วันอาทิตย์   วันที่ 22, 29                  เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)

 
เดือนพฤศจิกายน ปี 2560

วันอังคาร    วันที่ 7, 14, 21, 28          เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ) 
วันพุธ        วันที่ 1, 8, 15                 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์) 
วันพุธ        วันที่ 22, 29                   เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันพฤหัสฯ  วันที่ 23, 30                   เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน)
วันศุกร์      วันที่ 3, 10, 17                เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์) 
วันอาทิตย์  วันที่ 5, 12                     เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์) 


เดือนธันวาคม ปี 2560

วันอังคาร    วันที่ 12, 19, 26          เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ) 
วันพุธ        วันที่ 6, 13                  เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์) 
วันพุธ        วันที่ 20, 27                เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์) 
วันพฤหัสฯ  วันที่ 7, 14                  เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน) 
วันศุกร์      วันที่ 22, 29                 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์) 
วันอาทิตย์  วันที่ 24                       เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)


หมายเหตุ 
วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา  06.00 – 18.00 น.                            
วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00  น. 

 

ที่มา : http://www.deedaily.com/